Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
So?tys oraz Rada So?ecka wsi Steblów
Organami so?ectwa Steblów - zgodnie ze Statutem - s?: Zebranie Wiejskie (organ uchwa?odawczy) oraz So?tys (organ wykonawczy). Pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym jest Rada So?ecka (5 osób).

Kadencja So?tysa, Rady So?eckiej b?d? organów innych jednostek pomocniczych powo?anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

Obecnie funkcj? So?tysa so?ectwa Steblów pe?ni Pawe? Mazurek.
Adres: Steblów, ul. Wiejska 5
Tel. kont.: 602 345 789
E-mail: p.mazurek@steblow.pl

W sk?ad Rady So?eckiej wchodz?: Jolanta Kania, Teresa Donitza, Tobiasz Hergesell, Jerzy Waligóra, Damian Górski.

Wyboru So?tysa oraz Rady So?eckiej dokonano na Zebraniu Wiejskim w dniu 24.04.2015 (sala DFK).